Inspection . Kontrola

in WeedCash Network10 days ago

IMG_20210408_103518.jpg

EN - I went to check if the flowers recovered and she was already there. She also has to know everything that is happening, after all, it is all her property 😂.

CZ - Šel jsem zkontrolovat jestli se nám kytky vzpamatovaly a už tam byla . Taky musí vědět o všem co se děje přece jen je to všechno její majetek 😂 .

IMG_20210408_103123.jpg

IMG_20210408_103357.jpg

The flowers healed. They just wanted another water 😉 see https://peakd.com/hive-195708/@womic/small-mistake-mala-chyba

Kytky se uzdravily . Chtěly prostě jen jinou vodu 😉 viz https://peakd.com/hive-195708/@womic/small-mistake-mala-chyba

IMG_20210408_103449.jpg