Cuttings of plants - Řízkování rostlin

in WeedCash Network6 months ago

IMG_20210611_132332.jpg

EN - Hi gardeners, because my plants go to the garden tomorrow, I decided to stress them out as soon as possible. The flower stops growing for 14 days after intervention, so why not do it all in one process and we will create new plants 😉.

CZ - Ahoj zahradníci, vzhledem k tomu že moje rostliny jdou už zítra na zahradu, rozhodl jsem se je stresovat v co nejkratší době. Kytka po jakémkoliv zásahu 14 dní stávkuje, tak proč to vše neudělat v 1 procesu a zrovna si vytvoříme nové rostlinky 😉.

IMG_20210611_132543.jpg

I want to have a shrub that will have more main flowers and will be lower than the plant would be without intervention. Here is an example of my controlling intervention in growth.

Já chci mít z kytky keř, který bude mít víc hlavních květů a bude nižší než by rostlina byla bez zásahu. Zde je na ukázku můj poslední výtvor.

skleník.jpg

Don't be afraid

Immediately after splitting the flower, cut off the stem. Treat the incision with beeswax.

nebojte se přežije to

Hned po rozdvojení kytky uřízněte stonek. Ošetřete řez voskem.

IMG_20210611_132720.jpg

IMG_20210611_133227.jpg

IMG_20210611_133220.jpg

And now for multiplication. Cut the stem at least 5cm (1.9inches)
and separate the largest leaves.

A teď ke množení. Rozřízneme stonek minimálně 5cm (1,9inches) a oddělte největší listy.

IMG_20210611_133439.jpg

IMG_20210611_133638.jpg

IMG_20210611_133852.jpg

Now the new plant is ready to grow into the soil. It has beautiful roots within 14 days. It is good to add bark from a birch tree or a rooting agent to the clay. 😉
Be Hive

Teď je nová rostlina připravena do hlíny růst. Do 14dnů má krásné kořeny. Do hlíny je dobré přidat kůru ze stromu Bříza nebo přípravek na zakořenění. 😉
Buďte hive

Sort:  

Ty si to snad sypeš i do čaje, kolik toho musíš spotřebovat...
!LUV

😂 mě to prostě baví pěstovat

Interesting method you have. I dig it

it is 100% effective at me

@womic, you were given LUV! About and LUVstore: https://peakd.com/@luvshares