Switzerland legalizes marijuana, and in Poland punishes a 69-year-old patient who is treated with marijuana. / Szwajcaria legalizuje marihuanę, a w Polsce karze się 69-letniego chorego, który leczy się marihuaną.

in Polish HIVElast month

kikiki.webp

Another country legalizes marry jane, and in Poland it is classic - like in a pigsty soiled by pigs. The benefits of legalization, contrary to right-wing and religious propaganda, drastically outweigh the drawbacks. Money, additional jobs, taking part in a growing branch of the economy, even more money, additional and better (less invasive, less harmful) methods of treating certain problems (chronic pain in various parts of the body, drug-resistant epilepsy, helps with chemotherapy treatment, relaxes after treatment). excessive stress, which is a civilization disease, treatment of more severe addictions). Sure, marijuana has its dark sides as well, but many of them are myths created by right-wing or conservative scammers. Nevertheless, since we already have a legal inferior drug in all respects in the form of alcohol (doctors' opinion, not mine), and marijuana has been around for many centuries, then something is wrong.
Today it was introduced by Switzerland (where you could have 10g for your own use), previously Spain, Portugal, the Czech Republic, probably Luxembourg. In Germany, in turn, there is more and more liberalization of the law, and the policemen themselves have a light approach to people who are stoned (as long as they do not drive cars, because they should be severely punished - but I take such things for granted). Well, I don't want to lie, but something dawns in my mind that they themselves wrote petitions to the government that they did not want to punish people for such crap. Not to mention the UK, which every year is getting closer to joining the countries I wrote about at the beginning of this paragraph. Recently, they liberalized the law even more and only dealers, people selling minors (such people should also be severely punished) and pathology have problems with the police. If you are a normal person, you will be safe.
https://www.thelocal.ch/20211019/switzerland-to-legalise-cannabis-production-and-usage/

Meanwhile, in Poland - a country where people abused a more dangerous drug for health, head and other ...
https://jaslo.naszemiasto.pl/mieszkaniec-gminy-skolyszyn-posiadal-marihuane-ryszard/ar/c1-8507085

Kolejny kraj legalizuje marry jane, a w Polsce klasycznie - jak w chlewie zabrudzonym przez świnie. Korzyści z legalizacji, wbrew propagandzie prawicowej i religijnej, drastycznie przewyższają wady z tego wynikające. Pieniądze, dodatkowe miejsca pracy, branie udziału w rozwijającej się gałęzi gospodarki, jeszcze więcej pieniędzy, dodatkowe i lepsze (mniej inwazyjne, mniej szkodliwe) metody leczenia niektórych problemów (chroniczny ból różnych części ciała, padaczka lekooporna, pomaga przy leczeniu podczas chemioterapii, relaksuje po nadmiernym stresie, co jest chorobą cywilizacyjną, leczenie z cięższych uzależnień). Jasne, marihuana ma również swoje ciemne strony, ale wiele z nich to mity stworzone przez prawicowych lub konserwatywnych oszustów. Niemniej, skoro już i tak mamy legalny gorszy narkotyk pod każdym względem w postaci alkoholu (opinia lekarzy, nie moja), a marihuana towarzyszy nam od wielu wieków, to coś jest nie tak.

Dzisiaj wprowadziła to Szwajcaria (w której wcześniej można było posiadać na własny użytek 10g), wcześniej Hiszpania, Portugalia, Czechy, chyba Luksemburg. W Niemczech z kolei jest coraz większa liberalizacja przepisów prawa, jak również sami policjanci mają lekkie podejście do ujaranych ludzi (o ile nie prowadzą samochodów, bo za to powinni być surowo karani - ale takie rzeczy uważam za oczywiste). Ba, nie chcę skłamać, ale coś mi świta w pamięci, że oni sami pisali petycje do rządu, że nie chcą karać ludzi za takie pierdoły. Nie mówiąc już o UK, która z każdym rokiem jest coraz bliżej do dołączenia do krajów, o których napisałem na początku tego akapitu. Niedawno temu zliberalizowali prawo jeszcze bardziej i problemy z policją mają tylko dilerzy, ludzie sprzedający nieletnim (takich ludzi również powinno się surowo karać) oraz patologia. Jeżeli jesteś normalnym człowiekiem, to nic ci nie grozi.
https://www.thelocal.ch/20211019/switzerland-to-legalise-cannabis-production-and-usage/

Tymczasem w Polsce - kraju, gdzie ludzie nadużywali groźniejszego narkotyku dla zdrowia, głowy i innych...
https://jaslo.naszemiasto.pl/mieszkaniec-gminy-skolyszyn-posiadal-marihuane-ryszard/ar/c1-8507085

Sort:  

Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja, naprawdę.

Mnie najbardziej śmieszy to że hamerykanie zaczęli demonizować konopie :) żeby ją zastąpić ropopochodnymi produktami - włókno, olej, medycyna :) nasz beton to zatwierdził :) a teraz hamerykanie hajs klepią i legalizują a u nas beton ludzi ściga :)

Dokładnie, politycy ktorzy podjęli taką decyzje pewnie jakos na tym zyskali przez lobby firm, które wymieniles, a teraz zmienili taktyke, bo co innego die oplaca.

Nasz beton to z kolei banda niekompetentnych baranów.

Cukier, alkohol i papierosy - dobrze.
Marihuana - źle.

Jakie jest kryterium określające czy daną substancję można legalnie spożywać? Chyba decyduje o tym wysoka akcyza i podatek cukrowy, bo na pewno nie chodzi tu o zdrowie ludzi.

Zapewne chodzi m.in. o łapówki. Już w "Scarface" wprost o tym mówiono (jak nie widziales, to polecam - zajebisty i b. Mądry film). Moim zdaniem Kwachu mógł wziąć w łapę od przemysłu alkoholowego - zielsko daje przyjemniejszą fazę, mniej szkodzi, można wiecej po nim zrobić i jest co najmniej rownie mocno przydatne w kwestiach medycznych. Ludzie i tak będą to brać, więc lepiej to zrobic jak w Portugalii - wszystko legalne, a pacjenci są pod kontrolą lekarzy i kapitana panstwo nie interesuje, skąd typ ma crack, here etc.